نوشتن خوبه ادم رو سبک میکنه 

بعد خراب کردن کنکور ارشد اخم

حالا باید امتحانای اخر ترم اخرین ترم کارشناسی رو سر و سامان بدم فریاد

خوب گرفتن نمره قبولی از 13 خیلی کار سختی به خصوص محاسبات عددی اخم

چرا 13 چون نه کلاس رفتم(6 جلسه غیبت) نه میان ترم دادم حالا با چند ساعت مذاکره تونستم درس رو از حذف شدن نجات بدم خنده

امیدوارم بتونم توی این شش روز کل محاسبات عددی رو تموم کنم در حد ...

به نظرتون می تونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سبک شدمآرام