فیلم و سریال 

توی این وضعیت نمی دونم نگاه کردن این همه سریال کار خوبی هستش یا نه 

هر هفته بیشتر از چهار تا سریال نگا می کنم 

بعضی هفته ها دو سه تا هم فیلم رو اضافه کنی 

نمی دونم دیگه وقتی برای درس پیدا میکنم یا نه 

اما قدرت واقعی انسان امید به اینده هستش 

امید واقع بینانه